DIA DAS LETRAS GALEGAS

06/05/2017 CITOYENNETE


Discussion avec Manuel Gago : Redécouvrir et réinventer la Galice

Le Couto Mixto de Bruxelas convie le professeur Manuel Gago, journaliste, romancier et directeur de culturagalega.org, à présenter deux de ses derniers travaux, O anxo negro & Vento e chuvia, et à présenter aux galiciens leurs culture et patrimoine.

 

Charla con Manuel Gago : A paixón por redescubrir e reinventar Galicia

O Couto Mixto de Bruxelas convida o profesor Manuel Gago, xornalista, novelista e director de culturagalega.org, a presenar dous dos seus últimos traballos, O anxo negro & Vento e chuvia, e a reflectir sobre como @s galeg@s a súa cultura e o seu patrimonio.    

PROGRAMME-PROGRAMMA

18 :00 Ouverture/Opening

 

GRATUIT/GRATIS


Letras Galegas 2017: Charla con Manuel Gago "A paixón por redescubrir e reinventar Galicia"

 

Sábado, 6 de Maio desde as 18:00 ata as 20:00 en La Tentation - Centro Galego de Bruxelas

 

O Couto Mixto de Bruxelas convida ó profesor Manuel Gago, xornalista, novelista e director de culturagalega.org, a presentar dous dos seus últimos traballos, O anxo negro e  Vento e chuvia, e a reflectir sobre como @s galeg@s a súa cultura e o seu patrimonio.  Gratuito. Prégase difusión.  

O obxectivo da Asociación Couto Mixto de Bruxelas é a difusión na capital de Europa da realidade cultural galega en toda a súa riqueza e variedade, sen exclusión de calquera manifestación que se produza en Galicia.

 

http://coutomixtobruxelas.blogspot.be/